ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คลอธ
  • ข้อผิดพลาด Lua: Please specify a language code in the first parameter; the value "/klɒθ/" is not valid (see Wiktionary:List of languages).

คำนามแก้ไข

cloth

  1. เสื้อผ้า, เสื้อผ้าที่ใส่เฉพาะของอาชีพ
  2. ผ้า