ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คลอธ
  • ข้อผิดพลาด Lua: Please specify a language code in the first parameter. The value "/klɒθ/" is not valid. See Wiktionary:List of languages.

คำนามแก้ไข

cloth

  1. เสื้อผ้า, เสื้อผ้าที่ใส่เฉพาะของอาชีพ
  2. ผ้า