ภาษาอิตาลีแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

เลขแก้ไข

cinque

  1. ห้า