ภาษาอิตาลี แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

เลข แก้ไข

cinque

  1. ห้า