ภาษาสเปนแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:'ซิง-โก

เลขแก้ไข

cinco

  1. ห้า