ภาษากาตาลาแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • ข้อผิดพลาด Lua: Please specify a language code in the first parameter. The value "/siŋ, siŋk/" is not valid. See Wiktionary:List of languages.

จำนวนนับแก้ไข

cinc (ซิงกฺ)

  1. ห้า