ภาษากาตาลา แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

เลข แก้ไข

cinc

  1. ห้า

ภาษาฟรียูลี แก้ไข

เลข แก้ไข

cinc

  1. ห้า