ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

chuai2 (จู้อิน ㄔㄨㄞˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ chuái