ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

chuai2 (จู้อิน ㄔㄨㄞˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ chuái