ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

che3 (จู้อิน ㄔㄜˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ chě