ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

chao4 (จู้อิน ㄔㄠˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ chào