ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ché (จู้อิน ㄔㄜˊ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧙝