ภาษาอังกฤษ แก้ไข

การออกเสียง[จาก en] แก้ไข

คำนาม แก้ไข

ceremony (พหูพจน์ ceremonies)[จาก en]

  1. ความเป็นทางการ
  2. ความมีระเบียบแบบแผน
  3. พฤติกรรมที่เป็นทางการ
  4. พิธีการ