ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • เซน'ทรัล
  • ข้อผิดพลาด Lua: Please specify a language code in the first parameter. The value "/ˈsɛntɹəl/" is not valid. See Wiktionary:List of languages.

คำนามแก้ไข

central

  1. จุดศูนย์รวมของการเชื่อมต่อสายโทรศัพท์

คำวิเศษณ์แก้ไข

central

  1. ซึ่งอยู่ตรงกลางหรือใกล้ตรงกลาง
  2. เกี่ยวกับระบบประสาทส่วนกลาง
  3. ที่เป็นศูนย์กลาง
  4. สำคัญ, ที่สำคัญ