ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

caused

  1. รูปผันอดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ของ cause