ภาษาเวลส์ แก้ไข

รากศัพท์ แก้ไข

สืบทอดจากภาษาบริทอนิกดั้งเดิม *buɨd, จากภาษาเคลติกดั้งเดิม *bētom

การออกเสียง แก้ไข

คำนาม แก้ไข

bwyd ช. (พหูพจน์ bwydydd)

  1. อาหาร

คำประสม แก้ไข

  • bwydo (ให้อาหาร)
  • bwyta (กิน)
  • bwyty (โรงอาหาร, ภัตตาคาร)
  • pryd o fwyd (มื้ออาหาร)
  • tŷ bwyta (ภัตตาคาร)

การกลายรูป แก้ไข

การกลายรูปภาษาเวลส์
ราก อ่อน นาสิก พ่นลม
bwyd fwyd mwyd คงเดิม
หมายเหตุ: รูปเหล่านี้บางส่วนอาจเป็นการสันนิษฐาน มิใช่ว่าทุกรูปที่เป็นไปได้จะเกิดขึ้นจริง