ภาษาเวลส์แก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

สืบทอดจากภาษาบริทอนิกดั้งเดิม *buɨd, จากภาษาเคลติกดั้งเดิม *bētom

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

bwyd ช. (พหูพจน์ bwydydd)

  1. อาหาร

คำประสมแก้ไข

  • pryd o fwyd (มื้ออาหาร)
  • bwyty (โรงอาหาร, ภัตตาคาร)

คำเกี่ยวข้องแก้ไข

  • bwydo (ให้อาหาร)
  • bwyta (กิน)

การกลายรูปแก้ไข

การกลายรูปภาษาเวลส์
ศัพท์ราก อ่อน นาสิก พ่นลม
bwyd fwyd mwyd คงเดิม
หมายเหตุ: รูปเหล่านี้บางส่วนอาจเป็นการสันนิษฐาน มิใช่ว่าทุกรูปที่เป็นไปได้จะเกิดขึ้นจริง