ภาษาตากาล็อกแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

bunga

  1. ผลไม้

ภาษามาเลเซียแก้ไข

คำนามแก้ไข

bunga (ยาวี بوڠا‎, พหูพจน์ bunga-bunga, สัมพันธการกบุคคลที่หนึ่งไม่ทางการ bungaku, สัมพันธการกบุคคลที่สองไม่ทางการ bungamu, สัมพันธการกบุคคลที่สาม bunganya)

  1. ดอกไม้

ภาษาอินโดนีเซียแก้ไข

คำนามแก้ไข

bunga (พหูพจน์ bunga-bunga, สัมพันธการกบุคคลที่หนึ่ง bungaku, สัมพันธการกบุคคลที่สอง bungamu, สัมพันธการกบุคคลที่สาม bunganya)

  1. ดอกไม้