ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

bred

  1. รูปผันอดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ของ breed