ภาษากวางตุ้ง แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

bong3

  1. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ