ภาษากวางตุ้ง

แก้ไข

การออกเสียง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

bong3

  1. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ