ภาษาฝรั่งเศสแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

blé ช. (พหูพจน์ blés)

  1. ข้าวสาลี

ลูกคำแก้ไข

อ่านเพิ่มแก้ไข