ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

biology (ไบ-ออ-ลอ-จี)

  1. ชีววิทยา