ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

biologist (พหูพจน์ biologists) (ไบออละจิสตฺ)

  1. นักชีววิทยา