ภาษากวางตุ้งแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

bing4

  1. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𠹶

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

bing4 (จู้อิน ㄅㄧㄥˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ bìng