ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียง[จาก en]แก้ไข

คำบุพบทแก้ไข

beside

  1. อยู่ข้าง
  2. เทียบกับ
  3. นอกเหนือไปจาก