ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

 • บิโล'
 • (uk) ข้อผิดพลาด Lua ใน มอดูล:IPA/templates บรรทัดที่ 25: Please specify a language code in the first parameter. The value "/bɪˈləʊ/" is not valid.
 • (us) ข้อผิดพลาด Lua ใน มอดูล:IPA/templates บรรทัดที่ 25: Please specify a language code in the first parameter. The value "/bɪˈloʊ/" is not valid.

คำวิเศษณ์แก้ไข

below

 1. อยู่ตอนใต้
 2. อยู่เบื้องล่าง, อยู่ใต้, ต่ำ, อยู่ข้างล่าง
 3. ที่ต่ำกว่า
  He sleeps below.(เขานอนอยู่ข้างล่าง)

คำบุพบทแก้ไข

below

 1. ไม่สมเกียรติของ
 2. อยู่ตอนใต้
 3. อยู่เบื้องล่าง, อยู่ใต้, ต่ำ, อยู่ข้างล่าง
 4. ค่าตำกว่า
  My score is below five.(คะแนนของฉันต่ำกว่าห้า)