ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

bei5 (จู้อิน ˙ㄅㄟ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ bei