ดูเพิ่ม: bèi, bēi, และ běi


ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

bei (bei5bei0, จู้อิน ˙ㄅㄟ)

  1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  3. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  4. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  5. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ bēi.
  6. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ běi.
  7. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ bèi.