ภาษาตุรกีแก้ไข

คำนามแก้ไข

bebek

  1. ทารก
  2. เด็ก

ภาษาอินโดนีเซียแก้ไข

คำนามแก้ไข

bebek (พหูพจน์ bebek-bebek, สัมพันธการกบุคคลที่หนึ่ง bebekku, สัมพันธการกบุคคลที่สอง bebekmu, สัมพันธการกบุคคลที่สาม bebeknya)

  1. เป็ด