ดูเพิ่ม: Bao, BaO, BAO, B.A.O., B. A. O., bāo, báo, bǎo, bào, bảo, bao1, bao2, bao3, bao4, และ bao5

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

bao (จู้อิน ˙ㄅㄠ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ bāo.
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ báo.
  5. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ bǎo.
  6. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ bào.