ภาษากวางตุ้ง

แก้ไข

การออกเสียง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

ban3

 1. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 2. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ ,
 3. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 4. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 5. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ ,
 6. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𡣑𡣑
 7. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𡣕𡣕
 8. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 9. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ ,
 10. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𢷤𢷤
 11. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ ,
 12. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ ,
 13. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𩣺𩧼, 𩧼𩧼
 14. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ ,
 15. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 16. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ ,
 17. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𩯭𩯭

ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

ban3 (จู้อิน ㄅㄢˇ)

 1. การสะกดแบบอื่นของ bǎn