ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

back away (ปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สาม backs away, ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ backing away, อดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ backed away)

  1. ถอยหลังเพราะกลัวหรือตกใจมาก
    He began to back slowly away from the snake.
    เขาถอยห่างจากงูอย่างช้า ๆ ด้วยความกลัว