ภาษาตุรกีแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

ข้อผิดพลาด Lua ใน มอดูล:headword/templates บรรทัดที่ 52: The parameter "f3accel" is not used by this template.

  1. ขา

การผันรูปแก้ไข

การผันรูปของ bacak
กรรตุการก bacak
กรรมการกชี้เฉพาะ bacağı
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก bacak bacaklar
กรรมการกชี้เฉพาะ bacağı bacakları
สัมปทานการก bacağa bacaklara
อธิกรณการก bacakta bacaklarda
Ablative bacaktan bacaklardan
สัมพันธการก bacağın bacakların