ดูเพิ่ม: bin, bìn, และ bīn

ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

bǐn (bin3, จู้อิน ㄅㄧㄣˇ)

  1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ