ภาษาละตินแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

avī

  1. สัมปทานการกเอกพจน์ของ avis
  2. อปาทานการกเอกพจน์ของ avis