ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำนามแก้ไข

auxiliary (โอก-สิล-ลีแอรี)

  1. เครื่องสนับสนุน