ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

attic

  1. ห้องใต้หลังคา