ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

attendant

  1. คนรับใช้
  2. ผู้ช่วยเหลือ, ผู้ที่คอยช่วยเหลือ