ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

association

  1. สมาคม