ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

approach

  1. (สกรรมกริยา, อกรรมกริยา) ใกล้เข้ามา, ใกล้จะถึง
  2. (สกรรมกริยา) หาทางแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์
  3. (สกรรมกริยา) เจรจากับบางคนเพื่อขอความช่วยเหลือ

คำนามแก้ไข

approach

  1. (นับได้) วิธีการ
  2. (เอกพจน์) การเข้าใกล้
  3. (นับได้) การขอร้องเพื่อให้ช่วย
  4. (นับได้) ถนนหรือทางเข้า

คำเกี่ยวข้องแก้ไข