ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำนามแก้ไข

appearance

  1. (นับไม่ได้) รูปร่าง, หน้าตา, ลักษณะท่าทาง
  2. (เอกพจน์) การปรากฏตัว
  3. (นับได้) การแสดงตนในที่สาธารณะ โดยเฉพาะบนเวที ทางโทรทัศน์ ฯลฯ