ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำนามแก้ไข

anecdote

  1. (นับได้) เรื่องสนุกสั้น ๆ หรือเรื่องเล่าเกี่ยวกับบุคคลจริงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง