ภาษาเชเยนน์แก้ไข

คำนามแก้ไข

ame

  1. เพมมิกัน, เนื้อตากแห้ง

ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ame

  1. การถอดอักษรแบบโรมะจิของ あめ