ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

ambiguous

  1. กำกวม, สองนัย

คำเกี่ยวข้องแก้ไข