ภาษาอังกฤษแก้ไข

ออกเสียงแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

allow (ปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สาม allows, ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ allowing, อดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ allowed)

  1. อนุญาต