ภาษาตุรกี

แก้ไข

รากศัพท์

แก้ไข

ยืมจากภาษาอาหรับ عائِلَة(อาอิละ)

การออกเสียง

แก้ไข

คำนาม

แก้ไข

aile (กรรมการกชี้เฉพาะ aileyi, พหูพจน์ aileler)

  1. ครอบครัว

การผันรูป

แก้ไข
การผันรูป
กรรตุการก aile
กรรมการกชี้เฉพาะ aileyi
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก aile aileler
กรรมการกชี้เฉพาะ aileyi aileleri
สัมปทานการก aileye ailelere
อธิกรณการก ailede ailelerde
อปาทานการก aileden ailelerden
สัมพันธการก ailenin ailelerin
Possessive forms
Nominative
เอกพจน์ พหูพจน์
เอกพจน์บุรุษที่หนึ่ง ailem ailelerim
เอกพจน์บุรุษที่สอง ailen ailelerin
เอกพจน์บุรุษที่สาม ailesi aileleri
พหูพจน์บุรุษที่หนึ่ง ailemiz ailelerimiz
พหูพจน์บุรุษที่สอง aileniz aileleriniz
พหูพจน์บุรุษที่สาม aileleri aileleri
Definite accusative
เอกพจน์ พหูพจน์
เอกพจน์บุรุษที่หนึ่ง ailemi ailelerimi
เอกพจน์บุรุษที่สอง aileni ailelerini
เอกพจน์บุรุษที่สาม ailesini ailelerini
พหูพจน์บุรุษที่หนึ่ง ailemizi ailelerimizi
พหูพจน์บุรุษที่สอง ailenizi ailelerinizi
พหูพจน์บุรุษที่สาม ailelerini ailelerini
Dative
เอกพจน์ พหูพจน์
เอกพจน์บุรุษที่หนึ่ง aileme ailelerime
เอกพจน์บุรุษที่สอง ailene ailelerine
เอกพจน์บุรุษที่สาม ailesine ailelerine
พหูพจน์บุรุษที่หนึ่ง ailemize ailelerimize
พหูพจน์บุรุษที่สอง ailenize ailelerinize
พหูพจน์บุรุษที่สาม ailelerine ailelerine
Locative
เอกพจน์ พหูพจน์
เอกพจน์บุรุษที่หนึ่ง ailemde ailelerimde
เอกพจน์บุรุษที่สอง ailende ailelerinde
เอกพจน์บุรุษที่สาม ailesinde ailelerinde
พหูพจน์บุรุษที่หนึ่ง ailemizde ailelerimizde
พหูพจน์บุรุษที่สอง ailenizde ailelerinizde
พหูพจน์บุรุษที่สาม ailelerinde ailelerinde
อปาทานการก
เอกพจน์ พหูพจน์
เอกพจน์บุรุษที่หนึ่ง ailemden ailelerimden
เอกพจน์บุรุษที่สอง ailenden ailelerinden
เอกพจน์บุรุษที่สาม ailesinden ailelerinden
พหูพจน์บุรุษที่หนึ่ง ailemizden ailelerimizden
พหูพจน์บุรุษที่สอง ailenizden ailelerinizden
พหูพจน์บุรุษที่สาม ailelerinden ailelerinden
Genitive
เอกพจน์ พหูพจน์
เอกพจน์บุรุษที่หนึ่ง ailemin ailelerimin
เอกพจน์บุรุษที่สอง ailenin ailelerinin
เอกพจน์บุรุษที่สาม ailesinin ailelerinin
พหูพจน์บุรุษที่หนึ่ง ailemizin ailelerimizin
พหูพจน์บุรุษที่สอง ailenizin ailelerinizin
พหูพจน์บุรุษที่สาม ailelerinin ailelerinin