ภาษากวางตุ้งแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ai4

  1. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
  2. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𤊓

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ai4 (จู้อิน ㄞˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ ài