ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • IPA: /ʌˈhed ɒv taIm/
  • คำอ่านภาษาไทย: อะเฮ่ด เอิฟ ทาม

คำวิเศษณ์แก้ไข

ahead of time

  1. ก่อนเวลากำหนด, เร็วไป
    The bus arrived ahead of time. (รถโดยสารมาถึงก่อนเวลากำหนด)