ภาษาเอสเปรันโตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

agon

  1. เอกพจน์กรรมการกของ ago