ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

acceptable (ขั้นกว่า more acceptable, ขั้นสุด most acceptable)

  1. เป็นที่พอใจ
    We need to find an acceptable present for Jeff.
    เราจำเป็นต้องของขวัญที่เป็นที่พอใจสำหรับเจฟ
  2. ยอมรับได้
    The designs were acceptable, but they were nothing special either.
    การออกแบบนี้ยอมรับได้ แต่ก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ

คำตรงข้ามแก้ไข