ภาษาเอสเปรันโตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

aĉetonton (อาเชโทนโทน)

  1. พาร์ทิซิเพิลเชิงนามกรรตุวาจกอนาคตกาลเอกพจน์กรรมการกของ aĉeti (อาเชที)