ภาษาเอสเปรันโตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

aĉetaton (อาเชทาโทน)

  1. พาร์ทิซิเพิลเชิงนามกรรมวาจกปัจจุบันกาลเอกพจน์กรรมการกของ aĉeti (อาเชที)