ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

Thai (ไท)

  1. ไทย
  2. คนไทย