ภาษาเยอรมันแก้ไข

การอ่านออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

Sand ช. (สัมพันธการก Sands หรือ Sandes, พหูพจน์ Sande หรือ Sände)

  1. ทราย

การผันรูปแก้ไข