ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • พยางค์: Rind
  • คำอ่านภาษาไทย: รินด์

คำนามแก้ไข

Rind กลาง

  1. วัว